Voor

kinderen & jongeren

Is jouw kind snel afgeleid? Heeft hij of zij moeite met het:

  • opvolgen van meerdere instructies?

  • volgen van een gesprek of een verhaal?

  • afronden van schooltaken, met name (begrijpend) lezen en rekenen?

  • terugvinden van spullen?

  • concentreren en is hij/zij vaak aan het dagdromen?

  • onthouden wat hij/zij net gelezen heeft?

  • zelfstandig aan iets beginnen? Vraagt hij of zij steeds om hulp?

  • luisteren naar anderen en het op gepaste wijze reageren?

Een verminderd werkgeheugen kan aan de basis liggen. Wanneer het werkgeheugen overbelast wordt, geraakt cruciale informatie verloren uit het werkgeheugen. Dit zorgt er dan voor dat deze kinderen vele dingen vergeten: opdrachten die ze proberen te doen, op welk punt ze zitten bij een complexe taak, waar ze iets hebben gelegd, enz.

Teenage Boy on Mobile Phone
Leuk Meisje

Voor wie?

Wij bieden de Cogmed Werkgeheugentraining aan voor kinderen vanaf 9 jaar.

Kinderen met AD(H)D, leerproblemen of mildere vormen van aandachts -en concentratieproblemen zijn vaak gebaat met een Cogmed Werkgeheugentraining.

Ook bij hoogbegaafdheid heeft het programma zeker nut. Hoogbegaafde kinderen werken vaker vanuit inzicht en logisch redeneervermogen, en doen minder beroep op hun werkgeheugen. Door Cogmed wordt net dit deel van het brein grondig getraind.

Waarom een werkgeheugentraining?

Het werkgeheugen is een van de beste voorspellers van schoolresultaten. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat ouders en leraren bij de kinderen vaak mooie verbeteringen zien in het gewone leven en in de resultaten. Een jaar na de training geeft 79% van de ouders aan dat deze verbeteringen nog steeds merkbaar zijn of zelfs nog beter zijn geworden.